Betrokkenheid meten met twaalf klimaatvragen en hoe hiermee om te gaan.

Betrokkenheid meten met twaalf klimaatvragen en hoe hiermee om te gaan.

Klimaatvragen en motivatie/betrokkenheid.

Er is één belangrijke manier om succesvol te zijn, namelijk door het creëren van het soort arbeidsklimaat dat in staat is getalenteerde mensen aan te trekken, te focussen en vast te houden.

Resultaten van onderzoek door Gallup.

 1. Er is een duidelijke relatie tussen de opinie van medewerkers en het resultaat van de organisatie.
 2. De rol van de leiding is cruciaal. (niet beleid, procedures, scholing en beloning b.v.)
 3. Medewerkers gaan meestal weg bij een leidinggevende en niet bij een organisatie.

Twaalf vragen en waar ze informatie over geven? (zie vragen onderaan de tekst)

Vraag 1 en 2.                          Je wilt weten wat er van je verwacht wordt en wat het oplevert viagra online.

Vraag 3 tot en met 6.          Hieruit blijkt jouw focus op je individuele bijdrage en de kijk die anderen hierop hebben. (het gaat hier om zelfrespect en eigenwaarde)

Vraag 7 tot en met 10.        Pas ik in het team?

Vraag 11 en 12.                      Verbeteren, leren, groeien en ontwikkelen.

Hoe hiermee om te gaan?

Een berg klim je vanaf het dal naar de top, zo gaat het in het werk ook. Als de basis niet goed is kun je op hogere niveaus zaken aan pakken en dit zal geen duurzame resultaten opleveren. Ga ook geen gemiddelde scores berekenen, bekijk de scores op individueel niveau en kijk naar de uitschieters. Gebruik de uitkomsten om in gesprek te gaan en te onderzoeken, samen met de betreffende medewerker(s) of het hele team, welke stappen er gezet kunnen worden om vooruitgang te boeken. Herhaal dit onderzoek regelmatig, minimaal 2 keer per jaar, en blijf in gesprek met je medewerkers over de mogelijke vooruitgang die te boeken is.

12 klimaatvragen over je rol en werkomgeving

Deze twaalf vragen laat je scoren op een schaal van 1 tot 5, 1 helemaal oneens en 5 helemaal eens.

 1. Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht?
 2. Beschik ik over alle materialen en gereedschappen die ik nodig heb om mijn werk optimaal te kunnen verrichten?
 3. Ben ik in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin ik het beste ben?
 4. Heb ik de afgelopen week erkenning of lof gekregen voor het goede werk dat ik heb gedaan?
 5. Wekt mijn directeur of iemand van het management de indruk dat ik als persoon belangrijk word gevonden?
 6. Is er op mijn werk iemand die mij aanmoedigt om me verder te ontwikkelen?
 7. Wordt mijn mening op mijn werk belangrijk gevonden?
 8. Geeft het doel of de missie van de organisatie mij het gevoel dat mijn werk van belang is?
 9. Is er mijn collega’s veel aan gelegen om kwalitatief goed werk te doen?
 10. Heb ik op mijn werk een heel goede vriend?
 11. Heb ik de afgelopen zes maanden met iemand gepraat over de vooruitgang die ik heb gemaakt?
 12. Heb ik in mijn werk voldoende kansen om te leren en te groeien?
fonts