Onderstaande tekst is een gedeelte afkomstig uit een blog van organileren. (http://organileren.nl/2017/11/14/6553/)

Stel de volgende twee vragen aan de totale medewerkerspopulatie op basis van anonimiteit:

 1. Stel dat je nu of in de nabije toekomst bij een andere organisatie een vergelijkbare functie kan bekleden, zonder enig risico ten opzichte van de huidige arbeidsvoorwaarden. Ga je dit doen? Ja/Nee
 2. Wanneer de eerste vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord: Wat is dan de reden om dit te doen (maak een keuze. Meerdere mogelijkheden aankruisen mag)?
 • Het gebrek aan mogelijkheden om mijn talenten binnen en buiten de (huidige) functie of afdeling te benutten.
 • Het feit dat de leidinggevende geen enkele aandacht heeft voor mij en mijn collega’s, behalve wanneer er fouten worden gemaakt.
 • De afstand tussen het (top)management en de werkvloer en slecht leiderschap.
 • De sfeer van wantrouwen binnen de organisatie.
 • De stroperige regels, procedures en de grote hoeveelheid controles.
 • De korte termijnvisie van het (top)management en het feit dat medewerkers niet worden betrokken door de top in de ivoren toren.
 • Het gegeven dat eigen belang en eilandjesdenken belangrijker is dan gezamenlijk (duurzaam) belang en vooral het klantbelang.
 • Het gevoel dat mensen slechts nummers zijn en het allemaal draait om geld en cijfermatige gegevens.
 • Anders, namelijk…..

Afhankelijk van de antwoorden zal het belangrijk zijn wat je met de uitkomst doet. Transparant en betrek de medewerkers erbij!