Twee Amerikaanse experts (Bob Mosher en Conrad Gottfredson) op het gebied van bedrijfsopleidingen hebben vijf situaties beschreven waarin medewerkers willen leren en ontwikkelen. Soms ervaar ik als trainer dat deelnemers weerstand hebben of wel meedoen en er vervolgens in de praktijk niet mee aan de slag gaan. Uiteraard kunnen hier ook andere omstandigheden een rol spelen en toch is het interessant om als organisatie ook rekening te houden met de volgende vijf situaties.

We willen graag (bij)leren als:

  1. we iets gaan doen wat we nog niet eerder gedaan hebben en we dit zelf ook succesvol willen doen,
  2. wanneer we meer willen weten over iets waar we in geïnteresseerd zijn of waar we beter in willen worden,
  3. we zaken die we vanuit interesse of noodzaak in de theorie begrepen hebben en dit nu ook daadwerkelijk in de praktijk willen gaan toepassen,
  4. het nodig is nieuwe vaardigheden te hebben om het werk in de toekomst succesvol uit te kunnen voeren,
  5. we problemen ervaren en dingen niet lopen zoals we willen en daarmee het succes in de weg staan.

Mijn conclusie is dat voordat je gaat trainen of bijscholen er een behoefte dient te zijn op minimaal een van deze gebieden, en niet alleen bij de organisatie, ook bij de individuele deelnemers.

Bovenstaande informatie is voor een groot gedeelte voortgekomen uit het artikel van Ben Tiggelaar in NRC Next van 31-8-2019.