Klimaatvragen en motivatie/betrokkenheid.

Er is één heel belangrijke manier om succes positief te beïnvloeden, namelijk door het creëren van het soort arbeidsklimaat dat eraan bijdraagt dat het lukt getalenteerde mensen aan te trekken, te focussen, door te laten ontwikkelen en vast te houden.

Resultaten uit onderzoek door Gallup.

 • Er is een duidelijke relatie tussen de opinie van medewerkers en het resultaat van de organisatie.
 • De rol van de leiding is cruciaal. (niet beleid, procedures, scholing en beloning b.v.)
 • Medewerkers gaan meestal weg bij een leidinggevende en niet bij een organisatie.

Klimaatvragen over je rol en werkomgeving (Gebaseerd op de Q12 van Gallup en aanvullingen vanuit de Universiteit van Tilburg)

Deze vragen laat je scoren op een schaal van 1 tot 7, 1 helemaal oneens en 7 helemaal eens.

 • Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht?
 • Beschik ik over alle materialen en gereedschappen die ik nodig heb om mijn werk optimaal te kunnen verrichten?
 • Ben ik in de gelegenheid om iedere dag dat werk te doen waarin ik het beste ben?
 • Heb ik de afgelopen week erkenning of lof gekregen voor het goede werk dat ik heb gedaan?
 • Wekt mijn directeur of iemand van het management de indruk dat ik als persoon belangrijk word gevonden?
 • Is er op mijn werk iemand die mij aanmoedigt om me verder te ontwikkelen?
 • Wordt mijn mening op mijn werk belangrijk gevonden?
 • Geeft het doel of de missie van de organisatie mij het gevoel dat mijn werk van belang is?
 • Is er mijn collega’s veel aan gelegen om kwalitatief goed werk te doen?
 • Heb ik op mijn werk een heel goede vriend?
 • Heb ik de afgelopen zes maanden met iemand gepraat over de vooruitgang die ik heb gemaakt?
 • Heb ik in mijn werk voldoende kansen om te leren en te groeien?
 • Ik krijg ruimte om mijn werk uit te voeren op de manier die het best bij mij past.
 • Op mijn werk wordt ik geholpen om mijn sterke kanten te ontdekken.
 • Op mijn werk besteed ik de meeste tijd aan dingen waar ik goed in ben.
 • Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn werk.

Hoe met de uitkomsten om te gaan?

Een berg klim je vanaf het dal naar de top, zo gaat het in het werk ook. Als de basis niet goed is kun je op hogere niveaus zaken aan pakken en dit zal geen duurzame resultaten opleveren. Ga geen gemiddelde scores berekenen, bekijk de scores op individueel niveau en kijk naar de uitschieters. Gebruik de uitkomsten om in gesprek te gaan en te onderzoeken, samen met de betreffende medewerker(s) of het hele team, welke stappen er gezet kunnen worden om vooruitgang te boeken. Herhaal dit onderzoek regelmatig, minimaal 2 keer per jaar, en blijf in gesprek met je medewerkers over de mogelijke vooruitgang die te boeken is.

Meer weten of wil je ermee aan de slag? https://mv4talent.nl/contact/ 

Tags: betrokkenheid, klimaatvragen, medewerkersbetrokkenheid, meten van betrokkenheid, motivatie