Vermoeidheid, oververmoeidheid en vervolgens een burn out. Hoe doorbreken we deze situatie waar steeds meer werkenden in terecht (dreigen) te komen? (zie onderaan een link naar een artikel in NRC van vandaag)

Er zijn in ieder geval drie partijen bij betrokken. Allereerst de betrokken medewerker zelf. Het is belangrijk dat je als medewerker regie houdt over je eigen leven en werk en de signalen die je lichaam en geest geven serieus neemt. Vermoeidheid, slecht slapen, prikkelbaar zijn en het werk niet goed los kunnen laten zijn hier enkele voorbeelden van. Herken ze, erken ze en maak het bespreekbaar. Uiteraard is de leidinggevende ook een belangrijke speler in dit geheel. Hij of zij kan herkennen of er (te) grote werkdruk is en kan dit bespreekbaar maken. Ook heeft de leidinggevende een belangrijke voorbeeldfunctie en kan tevens voor mogelijkheden zorgen om te ontspannen en kan een werkomgeving creëren die stress verlagend werkt. Tot slot kunnen de collega’s een belangrijke rol spelen in het herkennen van signalen bij de ander en deze bespreekbaar maken bij de collega, in het team of bij de leidinggevende.

Over het algemeen is het belangrijk ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk werkt aan de 3 psychologische basisbehoeften; autonomie, competentie en verbondenheid. Iedereen wil het gevoel hebben invloed te hebben op de dagelijkse gang van zaken en wil ruimte hebben om zelf dingen te beslissen, daarnaast willen we het gevoel hebben dat we aan de eisen die aan een bepaalde taak gesteld worden kunnen voldoen en willen we ons verbonden voelen met de collega’s, het bedrijf en de doelen die het bedrijf nastreeft. We vinden het over het algemeen energie gevend als we het gevoel hebben ergens een zinvolle bijdrage aan te leveren.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/31/overvraagd-en-weinig-autonoom-a3652475