Vanaf vandaag mag ik individuen en teams ook ondersteunen in het uitbouwen van de kennis over de eigen persoonlijkheid en daar waar relevant die van de collega’s. De Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst geeft inzicht in de eigen persoonlijkheid vanuit 5 specifieke kenmerken (gebaseerd op de Big5). Met de resultaten krijgen de betrokkenen inzicht in de eigen persoonlijkheid en de effecten op het eigen gedrag in de werkomgeving. Vanuit het herkennen en erkennen van de eigen persoonlijkheid en het gedrag wat daaruit voortvloeit kunnen, daar waar zinvol, (andere) keuzes gemaakt worden.

Het mooie van de Facet5 vragenlijst en de daarop volgende aanpak is dat er geen goede of foute uitkomsten zijn, elke persoonlijkheid heeft positieve aspecten en daarbij behorend ook minder sterke kanten en/of valkuilen. Hier gaan we op een positieve manier tijdens de begeleiding mee aan de slag.

Wilt u meer weten over de Facet5 vragenlijst en de daarbij behorende aanpak en resultaten. Ik hoor graag van u en we plannen een afspraak.

https://mv4talent.nl/contact/