“De mens heeft de bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan niemand echt gelukkig wordt. (en soms noemen we het werk)”

Team ontwikkeling

Waar werken wij aan bij de ontwikkeling van uw team?

 • Het versterken van het inzicht in de eigen talenten, sterke en zwakke punten en die van de collega’s.
 • Stappen zetten in het herkennen, erkennen, waarderen en beter benutten van het aanwezige potentieel.
 • Toewerken naar het vaker gebruiken van de sterke punten en slim omgaan met de aanwezige zwakke punten.
 • Het uitbouwen van een op progressie gerichte mentaliteit, minder op het probleem gericht zijn en werken aan stapjes vooruit.
 • Het vergroten van het eigenaarschap en de intrinsieke motivatie zodat de weg naar meer zelfsturing open ligt.

In onze aanpak kunnen we de volgende onderdelen gebruiken:

 • talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om de talenten, sterke en zwakke punten van het team en de betrokken medewerkers in beeld te brengen,
 • een beknopte 360 graden feedback (4 vragen),
 • hoe je als team de aanwezige talenten en sterke punten verder kunt ontwikkelen, vaker in kunt zetten en benutten,
 • hoe als team slim om te gaan met de zwakke punten,
 • de Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big5 persoonlijkheidskenmerken. 
 • het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid,
 • progressie cirkels, progressie gerichte intervisie en waarderend onderzoeken met de 5 D aanpak.

BLOG

Nu ook online trainen en coachen mogelijk.

Nu ook online trainen en coachen mogelijk.

Voor individuele coaching en ook voor maatwerk in-company vraagstukken zijn inmiddels uitstekende online mogelijkheden beschikbaar. Het is voor opdrachtgevers en/of voor medewerkers in deze bijzondere tijden mogelijk een mooie gelegenheid tot verdere groei en...

Lees meer