“De mens heeft de bijzondere gave om met elkaar iets te creëren waarvan niemand echt gelukkig wordt. (en soms noemen we het werk)”

Team ontwikkeling

Waar werken wij aan bij de ontwikkeling van uw team?

 • Het versterken van het inzicht in de eigen talenten, sterke en zwakke punten en die van de collega’s.
 • Stappen zetten in het herkennen, erkennen, waarderen en beter benutten van het aanwezige potentieel.
 • Toewerken naar het vaker gebruiken van de sterke punten en slim omgaan met de aanwezige zwakke punten.
 • Het uitbouwen van een op progressie gerichte mentaliteit, minder op het probleem gericht zijn en werken aan stapjes vooruit.
 • Het vergroten van het eigenaarschap en de intrinsieke motivatie zodat de weg naar meer zelfsturing open ligt.

In onze aanpak kunnen we de volgende onderdelen gebruiken:

 • talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om de talenten, sterke en zwakke punten van het team en de betrokken medewerkers in beeld te brengen,
 • een beknopte 360 graden feedback (4 vragen),
 • hoe je als team de aanwezige talenten en sterke punten verder kunt ontwikkelen, vaker in kunt zetten en benutten,
 • hoe als team slim om te gaan met de zwakke punten,
 • de Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big5 persoonlijkheidskenmerken. 
 • het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid,
 • progressie cirkels, progressie gerichte intervisie en waarderend onderzoeken met de 5 D aanpak.

BLOG

Wanneer willen wij leren en ontwikkelen?

Twee Amerikaanse experts (Bob Mosher en Conrad Gottfredson) op het gebied van bedrijfsopleidingen hebben vijf situaties beschreven waarin medewerkers willen leren en ontwikkelen. Soms ervaar ik als trainer dat deelnemers weerstand hebben of wel meedoen en er...

Lees meer

Sinds vandaag geaccrediteerd Facet5 facilitator.

Vanaf vandaag mag ik individuen en teams ook ondersteunen in het uitbouwen van de kennis over de eigen persoonlijkheid en daar waar relevant die van de collega's. De Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst geeft inzicht in de eigen persoonlijkheid vanuit 5 specifieke...

Lees meer

Hoe komt het dat veel medewerkers geen opleiding willen?

In NRC Next van het afgelopen weekend stond een artikel (zie link onderaan de pagina) over dit onderwerp. Wat zijn volgens mij de redenen waarom medewerkers niet aan een opleiding beginnen terwijl er wel budget beschikbaar is? Ze weten soms niet eens dat er budget is....

Lees meer