“Inclusief leiderschap. Je kunt niet in je eentje de baas zijn. Of wel? Gebruik jij de wijsheid van de minderheid al?”

Leiderschap

Wat bereiken we als we werken aan de ontwikkeling van uw leiderschap?

 • Ontwikkeling van uw persoonlijke leiderschap vanuit de unieke kenmerken en eigenschappen die u heeft als persoon.
 • U gaat nog meer gebruik maken van de onderstroom, de aanwezige verschillen en de (soms zwijgende) minderheid.
 • Het versterken van het inzicht in uw eigen talenten, sterke en zwakke punten.
 • Stappen zetten in het herkennen, erkennen, waarderen en beter benutten van het aanwezige potentieel.
 • Toewerken naar het vaker gebruiken van de sterke punten en slim omgaan met de aanwezige zwakke punten.
 • Het uitbouwen van een op progressie gerichte mentaliteit, minder op het probleem gericht en werken aan stapjes vooruit.
 • Het vergroten van het eigenaarschap en de intrinsieke motivatie bij medewerkers zodat de weg naar meer zelfsturing open ligt.

In onze aanpak kunnen we de volgende onderdelen gebruiken:

 • De vijf peilers van succesvolle organisaties en de drie belangrijkste invloeden daarin van het leidinggevend gedrag.
 • Talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om de talenten, sterke en zwakke punten van het team en de betrokken medewerkers in beeld te brengen.
 • Een beknopte 360 graden feedback (4 vragen).
 • Hoe je de aanwezige talenten en sterke punten verder kunt ontwikkelen, vaker in kunt zetten en benutten.
 • Hoe je slim om kunt gaan met de zwakke punten.
 • De Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big5 persoonlijkheidskenmerken. 
 • Het werkwiel met de persoonlijke resultaatgebieden.
 • Het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid.
 • Progressie cirkels, progressie gerichte intervisie en waarderend onderzoeken met de 5 D aanpak.

BLOG

Nu ook online trainen en coachen mogelijk.

Nu ook online trainen en coachen mogelijk.

Voor individuele coaching en ook voor maatwerk in-company vraagstukken zijn inmiddels uitstekende online mogelijkheden beschikbaar. Het is voor opdrachtgevers en/of voor medewerkers in deze bijzondere tijden mogelijk een mooie gelegenheid tot verdere groei en...

Lees meer