“Inclusief leiderschap. Je kunt niet in je eentje de baas zijn. Of wel? Gebruik jij de wijsheid van de minderheid al?”

Leiderschap

Wat bereiken we als we werken aan de ontwikkeling van uw leiderschap?

 • Ontwikkeling van uw persoonlijke leiderschap vanuit de unieke kenmerken en eigenschappen die u heeft als persoon.
 • U gaat nog meer gebruik maken van de onderstroom, de aanwezige verschillen en de (soms zwijgende) minderheid.
 • Het versterken van het inzicht in uw eigen talenten, sterke en zwakke punten.
 • Stappen zetten in het herkennen, erkennen, waarderen en beter benutten van het aanwezige potentieel.
 • Toewerken naar het vaker gebruiken van de sterke punten en slim omgaan met de aanwezige zwakke punten.
 • Het uitbouwen van een op progressie gerichte mentaliteit, minder op het probleem gericht en werken aan stapjes vooruit.
 • Het vergroten van het eigenaarschap en de intrinsieke motivatie bij medewerkers zodat de weg naar meer zelfsturing open ligt.

In onze aanpak kunnen we de volgende onderdelen gebruiken:

 • De vijf peilers van succesvolle organisaties en de drie belangrijkste invloeden daarin van het leidinggevend gedrag.
 • Talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om de talenten, sterke en zwakke punten van het team en de betrokken medewerkers in beeld te brengen.
 • Een beknopte 360 graden feedback (4 vragen).
 • Hoe je de aanwezige talenten en sterke punten verder kunt ontwikkelen, vaker in kunt zetten en benutten.
 • Hoe je slim om kunt gaan met de zwakke punten.
 • De Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big5 persoonlijkheidskenmerken. 
 • Het werkwiel met de persoonlijke resultaatgebieden.
 • Het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid.
 • Progressie cirkels, progressie gerichte intervisie en waarderend onderzoeken met de 5 D aanpak.

BLOG

Wanneer willen wij leren en ontwikkelen?

Twee Amerikaanse experts (Bob Mosher en Conrad Gottfredson) op het gebied van bedrijfsopleidingen hebben vijf situaties beschreven waarin medewerkers willen leren en ontwikkelen. Soms ervaar ik als trainer dat deelnemers weerstand hebben of wel meedoen en er...

Lees meer

Sinds vandaag geaccrediteerd Facet5 facilitator.

Vanaf vandaag mag ik individuen en teams ook ondersteunen in het uitbouwen van de kennis over de eigen persoonlijkheid en daar waar relevant die van de collega's. De Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst geeft inzicht in de eigen persoonlijkheid vanuit 5 specifieke...

Lees meer