Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. (Bron Wikipedia)

Coaching

Wij dragen bij aan uw ontwikkeling door:

  • Steeds uw vraag centraal te stellen.
  • U op een positieve en progressie gerichte manier uit te nodigen tot actie.
  • Gebruik te maken van onze kennis over de werking van ons brein, positieve psychologie, progressie gericht werken, waarderend onderzoeken en het werken vanuit talenten en sterke punten.

BLOG

Betrokkenheid meten met klimaatvragen

Klimaatvragen en motivatie/betrokkenheid.Er is één heel belangrijke manier om succes positief te beïnvloeden, namelijk door het creëren van het soort arbeidsklimaat dat eraan bijdraagt dat het lukt getalenteerde mensen aan te trekken, te focussen, door te...

Lees meer