Trainingen

Individuele coaching

In dit programma werken we met de volgende onderdelen (mede afhankelijk van de vraag):

 • talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om uw talenten, sterke en zwakke punten in beeld te brengen,
 • 360 graden feedback,
 • fysiek werken met het kern (talent) kwadrant,
 • hoe talenten en sterke punten te laten ontwikkelen, vaker in te zetten en te benutten,
 • hoe slim om te gaan met de zwakke punten,
 • het werkwiel met de persoonlijke resultaatgebieden,
 • het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid,
 • job-craften, het sleutelen aan je baan zonder weg te gaan.

Duur: minimaal 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Neem contact met mij op over dit programma!

Team ontwikkeling

In dit programma werken we met de volgende onderdelen (mede afhankelijk van de vraag):

 • talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om de talenten, sterke en zwakke punten van het team en de betrokken medewerkers in beeld te brengen,
 • 360 graden feedback,
 • hoe als team talenten en sterke punten te laten ontwikkelen, vaker in te zetten en te benutten,
 • hoe als team slim om te gaan met de zwakke punten,
 • het werkwiel met de team en de persoonlijke resultaatgebieden,
 • het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid,
 • progressie cirkels, progressie gerichte intervisie en waarderend onderzoeken met de 5 D aanpak.

Duur: minimaal 3 bijeenkomsten van bij elkaar 4 dagdelen.

Neem contact met mij op over dit programma!

 Organisatie ontwikkeling

In dit programma werken we met de volgende onderdelen (mede afhankelijk van de vraag):

 • onderzoek met de klimaatvragen over onder andere motivatie, betrokkenheid en werkplezier van uw medewerkers,
 • we starten met het management team/directie op onderstaande onderwerpen,
 • talententest van Gallup en een aantal vervolgstappen om uw talenten, sterke en zwakke punten in beeld te brengen,
 • 360 graden feedback,
 • fysiek werken met het kern (talent) kwadrant,
 • hoe talenten en sterke punten te laten ontwikkelen, vaker in te zetten en te benutten,
 • hoe slim om te gaan met de zwakke punten,
 • het werkwiel met de organisatie en persoonlijke resultaatgebieden,
 • het mentale fitness wiel (Trimbos instituut) in relatie tot duurzame inzetbaarheid,
 • het model van de logische niveaus,
 • progressie cirkels, progressie gerichte intervisie en waarderend onderzoeken met de 5 D aanpak,
 • leiderschap en de eigen invulling daarvan,
 • gespreksvoering; het ontwikkelgesprek als aanvulling of vervanging van de functionering en beoordelingsgesprekken.

Duur: minimaal 5 bijeenkomsten van bij elkaar 6 dagdelen.

Neem contact met mij op over dit programma!

“Het moedige gesprek”

 In deze training gaan de deelnemers in gesprek met zichzelf en met elkaar. We gaan een niveau verder in aanspreken, uitspreken en feedback geven. De deelnemers worden uitgedaagd het gesprek te voeren dat ze normaal gesproken zouden vermijden. De deelnemers leren het onderbuikgevoel of de spanning die ze voelen te duiden en te benoemen. Eerst voor zichzelf en daarna in het gesprek met anderen.

Wat willen we bereiken:

 • het kunnen voeren van een effectieve dialoog, met jezelf en in de samenwerking,
 • het kunnen uitspreken van beladen onderwerpen,
 • inzicht krijgen in het effect van jouw manier van communiceren op anderen,
 • inzicht krijgen in het vermogen dicht bij jezelf te blijven en toch op een passende manier contact met de ander te maken,
 • het leren duiden van lichaamssignalen en andere waarnemingen en het gevoel wat dat oproept,
 • dat de deelnemer in staat is bovenstaande punten toe passen in het eigen moedige gesprek.

Duur: 1 dag

Neem contact met mij op over dit programma!

Het ontwikkelgesprek

Voor leidinggevenden en iedereen die vanuit zijn functie (beoordeling/functionering/voortgang) gesprekken voert met collega’s en medewerkers.

Tijdens deze training krijgen de deelnemers inzicht in wat de progressie gerichte manier van ontwikkelen en leren voor anderen kan betekenen en weten ze hoe ze het gesprek progressie gericht en waarderend voor kunnen bereiden en voeren. Na deze training zijn ze in staat deze technieken in de diverse gesprekken toe te passen.

Duur: 1 dag

Neem contact met mij op over dit programma!

Progressie gericht werkoverleg

Voor iedereen die vergaderingen of werkoverleg organiseert, leidt of bijwoont en die de wens heeft dat deze overleggen positiever, constructiever, resultaatgerichter en efficiënter gevoerd worden.

De deelnemers aan deze training krijgen inzicht in die zaken die nodig zijn voor het voorbereiden, begeleiden en sturen van overlegsituaties en zij zijn in staat een aantal progressie gerichte manieren van overleg toe te passen.

Duur: 1 dag

Neem contact met mij op over dit programma!

Op koers

(her)ontdek je bestemming

Deze training kan waarde toevoegen aan organisaties waar duurzame inzetbaarheid en een positieve ontwikkeling van het personeel aandacht krijgt. Ook zeer bruikbaar in out- of re- placement trajecten. Voor iedereen die door interne of externe omstandigheden het eigen kompas weer wil richten en de koers opnieuw wil uitzetten.
 • Hoe zorg ik dat ik op koers blijf in mijn werk?
 • Hoe kan ik mijn talenten nog beter benutten?
 • Hoe zorg ik voor een betere balans?
 • Hoe maak ik de juiste keuzes?
 • Hoe blijf ik dicht bij mezelf in wat ik doe?
 • Hoe kom ik nog meer in mijn kracht?
 • Hoe krijg ik meer zicht op wat ik wil?
 • Wat is voor mij een volgende stap?
 • Hoe wil ik een zinvolle bijdrage leveren?

Je neemt weinig tijd om stil te staan bij wat echt belangrijk voor je is. Door de waan van de dag, omdat je loyaal bent aan je omgeving. Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt ervoor zorgen dat alles goed loopt. Dat maakt dat je de dingen net iets anders doet dan goed voor jou is. En daardoor heb je soms minder goed contact met jezelf om te weten wat je wilt. En ook, paradoxaal genoeg, om effectief te zijn in je werk.

Ook externe omstandigheden kunnen maken dat je even niet op koers bent. Door een reorganisatie bijvoorbeeld. Hoe zorg je er dan toch voor dat je aan het roer blijft en een zinvolle bijdrage blijft leveren.

In deze training kom je dieper in contact met je eigen wijsheid. Met als resultaat meer helderheid om te bepalen waar het jou echt om gaat, je talenten nog beter te benutten, op koers te blijven of deze te wijzigen en keuzes te maken. Zodat je leuk werk hebt en houdt.

Opbouw training

De training bestaat uit een fase van (zelf)onderzoek, individuele (coach)gesprekken en twee losse dagen in groepsverband.

Voorafgaand aan de eerste dag heb je een telefonisch intakegesprek, doe je een of meerdere test(s) gebaseerd op jouw wensen en het intakegesprek, voer je enkele voorbereidingsopdrachten uit en heb je aansluitend daarover een gesprek. Zo verzamel je zelf relevante informatie passend bij je vraag.

Op de eerste trainingsdag gaan we verbinden en verdiepen. We gaan aan de slag met de uitkomsten van de test(s) en de voorbereidende opdrachten, we zetten hierbij onder meer systemisch werk en visualisaties in. Je gaat naar huis met een helder beeld over je talenten, sterke en zwakke punten en hoe je hier op een voor jou succesvolle manier mee om kunt gaan.

Tussentijds werk je aan je eigen plan van aanpak. Dit doe je met behulp van een door ons aangereikte document.

Op de tweede trainingsdag vertel je hoe je bent gevaren en waar je tegenaan loopt. We onderzoeken je belemmeringen en hoe je die kunt doorbreken. Hierbij maken we gebruik van de kennis over neuroplasticiteit en growth mindset omdat dit je kan helpen bij je ontwikkeling en de stappen die je gaat maken.

Tijdens of aansluitend aan het traject heeft elke deelnemer drie coach gesprekken.

Het bovenstaande traject kan ook individueel (meerdere coach momenten van ongeveer twee uur) ingezet worden.

 

Neem contact met mij op over dit programma!

fonts