Samenvatting van artikel van Willem Mastenbroek over continu verbeteren en lerende organisaties.

Samenvatting van artikel van Willem Mastenbroek over continu verbeteren en lerende organisaties.

 Trends Opleiding en Training; Naar continu verbeteren en een lerende organisatie

https://www.managementsite.nl/opleiding-training-lerende-organisatie

 Mijn korte samenvatting:

Als we samen met onze medewerkers stappen willen zetten naar nog betere resultaten dan is het belangrijk:The Lego Batman Movie (2017)

  • de al aanwezige kennis bij de medewerkers te inventariseren en te gebruiken,
  • in de context van het werk te leren en het liefst op de werkplek,
  • te zorgen voor directe borging van de afspraken en voornemens ,
  • te zorgen voor steun, coaching en begeleiding vanuit het management,
  • te zorgen dat we leren over hoe wij ‘hier en nu’ onze resultaten gaan verbeteren.

  Enkele alineas uit het artikel van Willem Mastenbroek op Managementsite.nl

 Met elkaar leren op het werk heeft de toekomst

Het effect van veel opleidingen is context afhankelijk. Om de vergaarde kennis of vaardigheden toe te passen moet de omgeving meedoen. Het is niet alleen het individu; ook het team, de afdeling of de organisatie moeten aan de gang. Leren met elkaar op de werkplek wordt al tientallen jaren aanbevolen. Van een echte doorbraak kunnen we echter niet spreken. Waarom verandert dit nu?

  • Meer verantwoordelijkheden naar de professionals in de uitvoering. Afdelingen en teams worden steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor resultaat-verbetering. Met elkaar werken aan resultaatverbetering is ook met elkaar leren.
  • Het tempo van verandering neemt toe. Bedrijven willen niet ingehaald worden door de verandersnelheid achat viagra en tunisie. Met elkaar leren én verbeteren op het werk is de manier om bij te blijven.

Stimulerende rol van het management

Het lijnmanagement zorgt ervoor dat bestaande teams aan de gang gaan in een proces van resultaatverbetering, waar nodig met externe ondersteuning. Het lijnmanagement doet mee of bekwaamt zich zich in de vaardigheid om er zelf leiding aan te geven. Dit is de bepalende factor voor slagen of falen!

 Nieuwe rollen voor opleiders en trainers

Wat nodig is zijn opleiders, trainers en coaches die hun kennis en ervaring over lean, kwaliteit, klantgerichtheid, logistiek of welk onderwerp dan ook, toespitsen op de werksituatie van bestaande teams of afdelingen. Een ander kenmerk is dat ze de context mobiliseren die nodig om het geleerde in de praktijk te brengen. Waar nodig coachen ze het lijnmanagement om continu verbeteren te ondersteunen en zich de vaardigheid om er leiding aan te geven eigen te maken.

 Samengevat:

“Opleidingen moet bruikbaar zijn in de praktijk!”  Elke opleider of trainer claimt zonder aarzelen dat dit het geval is. Concreet, praktisch, maatwerk en beproefd! Heel mooi maar doet de context mee?

Het effect van opleidingen is context afhankelijk. Dat wil zeggen, het is niet alleen het individu. Ook het team, de afdeling of de organisatie moeten aan de gang. Moeten die dan ook de opleiding volgen? Dat helpt maar als je dan toch het hele team bij elkaar hebt, waarom dan niet meteen focussen op de situatie ter plekke! Wat wil men, wat moet anders? En dan niet alleen daarvoor allerlei spullen en deskundigheid aandragen maar er bovenal voor zorgen dat de besluitvorming over verbeteracties daadwerkelijk tot stand komt.

De trend is om met collega’s al lerend te werken aan verbetering van resultaten. En alleen wanneer dit vastloopt aandacht te besteden aan de onderlinge samenwerking.

Samengevat:

  • Minder individueel leren, meer leren op het werk samen met collega’s.
  • Minder leren over interessante onderwerpen of competenties, meer leren over hoe wij ‘hier en nu’ onze resultaten gaan verbeteren.
  • Leren om een lerende organisatie te realiseren.
fonts