Artikel over het binnenhalen en binden van betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Artikel over het binnenhalen en binden van betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Mijn vertaling van de conclusie uit het artikel What Do Millennials Really Want at Work? The Same Things the Rest of Us Do” uit Harvard Business Review 7 april 2016.

 

Uit het boek “The Human Capital Edge 2002, (Ira Kay en Bruce N. Pfau)”, en het daarin gepresenteerde onderzoek, kwam naar voren dat ongeacht of men kijkt naar generatie, ras en/of geslacht van medewerkers zij over het algemeen dezelfde dingen belangrijk vinden als het gaat om werk. Vier belangrijke vragen blijven terugkeren die een antwoord kunnen geven op de volgende belangrijke uitgangspunten; waarom beslissen werknemers om mee te (blijven) doen, waarom geven ze aan hun best te (blijven) doen of in de organisatie te blijven.

 

  1. Is dit een winnende organisatie waar ik trots op kan zijn? Werknemers willen trots zijn op de organisatie waarvoor ze werken. Ze willen werken voor een succesvolle, goed presterende onderneming en voor leiders met een mix van deskundigheid, integriteit en visie.
  2. Kan ik de prestaties in mijn werk verder ontwikkelen? Vrijwel alle medewerkers willen in staat zijn om te groeien en mede daardoor een ​​goede bijdrage te leveren. Dat betekent werken in een omgeving die voor het grootste deel gebruik maakt van hun vaardigheden en talenten en die de middelen, informatie, het gezag en training biedt om optimaal presteren en groeien mogelijk te maken.
  3. Worden de medewerkers goed behandeld op economisch en interpersoonlijk gebied? Mensen willen werken in een inclusieve omgeving waar ze gerespecteerd, gewaardeerd en fatsoenlijk behandeld worden. Ze willen dat hun adviezen/input ertoe doen, ze willen in hun bijdrage erkend worden en dat daar een faire vergoeding tegenover staat.
  4. Levert het werk een zinvolle bijdrage en is het plezierig? Iedereen wil werk doen waar ze plezier aan beleven in prettige samenwerking met anderen. Ze willen ook het gevoel hebben van betekenis, dat het doel van het werk en de organisatie waardevol zijn.

Bedrijven die een omgeving creëren waarin medewerkers elk van deze vier vragen met een volmondig “Ja” beantwoorden hebben de meeste kans talent binnen te halen en aan de organisatie te binden.

 

 

Eigen naschrift:

Bovenstaande sluit ook grotendeels aan bij de door ons gehanteerde drie psychologische basisbehoeften:

  1. de behoefte aan autonomie binnen de kaders zoals gehanteerd door de organisatie (autonomie op het hoe, wat, waar en met wie het werk te doen),
  2. meesterschap, het zich steeds verder willen ontwikkelen op gebieden die een zinvolle bijdrage leveren en het verder uitbouwen van de eigen talenten en sterke punten,
  3. verbondenheid, men wil zich verbonden voelen met de organisatie en de collega’s en daarnaast met het doel van de organisatie.
fonts