De invloed van leidinggevend gedrag op betrokkenheid en gezondheid van de medewerker.

De invloed van leidinggevend gedrag op betrokkenheid en gezondheid van de medewerker.

Uit jarenlang grootschalig wereldwijd onderzoek door het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup komen een aantal factoren naar voren die te maken hebben met het effect van het gedrag van de leidinggevende op de betrokkenheid en gezondheid van de medewerker.

Een aantal feiten die uit het onderzoek naar voren komen:

  1. We zijn het minst graag in het gezelschap van onze leidinggevende, sterker nog we doen liever de afwas of andere “vervelende” klusjes.
  2. Indien de medewerker in zijn ogen een incompetente leidinggevende heeft neemt de kans op een hartinfarct toe met 24% en na 4 jaar samenwerken neemt die kans toe met 39%.
  3. Indien de leidinggevende geen aandacht besteed aan de medewerker is deze 40% minder actief betrokken bij het werk, heeft de leidinggevende in hoofdzaak aandacht voor de zwaktes van de medewerker dan is deze 22% minder actief betrokken en heeft de leidinggevende met name aandacht voor de sterktes van de medewerker dan is maar 1% minder actief betrokken.

Een uitspraak van een van de deelnemers aan het onderzoek was: “Als ik iets onder de aandacht breng van mijn leidinggevende en die doet er niets mee of vindt het niet belangrijk dan vindt ik het plotseling ook allemaal niet meer zo belangrijk”.

Mijn conclusie; neem je medewerkers serieus, besteed aandacht aan ze, heb interesse en kijk en communiceer vooral vanuit de sterktes van de medewerkers.

fonts